اسامی کارکنان

مظاهر پاک نیا

مظاهر پاک نیا

کارشناس مسئول پذیرش و امور اردو
حکمت الله کیایی

حکمت الله کیایی

کارشناس مسئول فرهنگی ورزشی
رضا صحرایی

رضا صحرایی

کارشناس مسئول امور مالی
محمدجواد مهرافشان

محمد جواد مهر افشان

معاون
مهیار کرمی

مهریار کرمی

ریاست
null

صالح فروتن

کارشناس امور اردو و قرارداد ها
null

حسین صفایی

کارشناس امور اردو و پذیرش (فضای سبز)
null

حبیب علیمردانی

کارشناس فنی و عمران
محمود حراتی

محمود حراتی

متصدی امور دفتری
محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

کارشناس فرهنگی ورزشی
محمد باقر تکاسی

محمدباقر تکاسی

کارشناس خرید
ارش شعبانیان

آرش شعبانیان

کارشناس مالی و اموال
علی حاجی زاده

علی حاجی زاده

کارشناس پذیرش و امور اردو
فرهاد تقی زاده

فرهاد تقی زاده

کارشناس فضای سبز
رضا پور شمسیان

رضا پورشمسیان

سرایدار – نگهبان
null

باقر بهزادی

کارشناس مسئول خبر
خیرالله قاسم نژاد

خیرالله قاسم نژاد

انباردار
جلال اکراسریان

جلال اکراسریان

کارشناس امور ساختمانی و تاسیسات