اسامی کارکنان

مظاهر پاک نیا

مظاهر پاک نیا

کارشناس مسئول پذیرش و امور اردو
حکمت الله کیایی

حکمت الله کیایی

کارشناس مسئول فرهنگی ورزشی
رضا صحرایی

رضا صحرایی

کارشناس مسئول امور مالی
علی حاجی زاده

علی حاجی زاده

معاونت
مهیار کرمی

مهریار کرمی

ریاست
null

صالح فروتن

کارشناس امور اردو و قرارداد ها
null

حسین صفایی

کارشناس امور اردو و پذیرش (فضای سبز)
null

حبیب علیمردانی

کارشناس فنی و عمران
محمود حراتی

محمود حراتی

متصدی امور دفتری
محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

کارشناس فرهنگی ورزشی
محمد باقر تکاسی

محمدباقر تکاسی

کارشناس خرید
ارش شعبانیان

آرش شعبانیان

کارشناس مالی و اموال
خیرالله قاسم نژاد

خیرالله قاسم نژاد

انباردار
جلال اکراسریان

جلال اکراسریان

کارشناس امور ساختمانی و تاسیسات
رضا پور شمسیان

رضا پورشمسیان

سرایدار – نگهبان