امکانات ورزشی مجتمع اردویی شهید میرزا کوچک خان

امکانات ورزشی مجتمع اردویی شهید میرزا کوچک خان

امکانات ورزشی اردوگاه

مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید میرزا کوچک خان از امکانات ورزشی بسیاری برخوردار است، از جمله این امکانات می‌شود به استخر، پارک بادی، پارک بازی، پارک ورزشی، پدالو سوازی، پینت بال ، ترامپولین ، زمین های ورزشی ، سالن پینگ پونگ و قایق سواری اشاره کرد. در ادامه شما عزیزان می‌توانید این امکانات را مشاهده کنید.

استخر و جکوزی

پارک بادی

پارک بازی

پارک ورزشی

پدالو سواری

پینت بال

ترامپولین

زمین های ورزشی

سالن پینگ پونگ

قایق سواری