آذر 6, 1399
جلسه صمیمی مدیرکل فرهنگی و هنری
آذر 5, 1399
جلسه کارگروه موانع تولید
آذر 3, 1399
بازدید دکتر رمضانی، مدیر کل فرهنگی وزارت آموزش و پروش
مهر 29, 1399
بازدید دکتر عمادی، مشاور عالی وزیر و دکتر رخشانی‌مهر معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور
مهر 25, 1399
آغار برداشت محصولات کیوی و خرمالو
مهر 20, 1399
تودیع ریاست جدید مجموعه میرزا کوچک خان جنگلی
مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید مجموعه