اخبار و رویدادهای اردوگاه
 
اسفند 18, 1399
یک نهال یک زندگی
آیین زراعت چوب (صنوبرکاری)در سطح 4 هکتار به تعداد 4000 اصله نهال و احداث باغ گیاه شناسی در هفته درختکاری با حضور دکتر رمضانی مدیر کل […]